Obsorge Videos

عربي

! كل شاب او شابة يحتاج الى من يدعمهم
هل أتيت إلى النمسا بدون والديك ؟؟
نريد ان نتأكد من أن شخصا بالغا ياخذ القرار معك عندما يتعلق الأمر بصحتك ، وماهو التعليم
المناسب لك وكيف ستستمر إجراءات اللجوء الخاصة بك
. هناك العديد من الأشياء ي
ف النمسا ي
ال ت لايمكنك أن تقررها بنفسك اذا كان عمرك أقل من ١٨ عامًا
. نريدك أن تحصل على المساعدة الكاملة إذا كانت هناك أسئلة لايمكنك التعامل معها بمفردك
. ل كي تحصل على هذه المساعدة يجب عليك تقديم طلب الوصاية

BBE Finkenstein

فارسی

هر جوا نی به ک سی ن یاز دارد که از او حما یت کن د !
تو که ب یدون پدر و مادرت به اتر یش آم دی ؟
ما میخواه یم یکفنر بزرگسا ل را تعین کنیم که در موارد سلام تی شما، تحص یلات شما و نحوه ادامه روند پناهندگی شما با شم ا
مشترکآ تصم یم بگیرد. در اتر یش اگر ز یر 18 سال هس ت ید، چ یزها ی ز یادی وجود دارد که نمی توا ن ید خودتا ندر آن تصم یم بگ یر ید
ما ترا کمک میکنیم اگر سؤالا تی وجود دارد که نم یتوا ن ید به تنهایی با آنها کنار ب یای ید، از مااکمک بگ یر ید
برای ا ینکه بتوا ن ید چ ن ین شخصی را به دست آور ی د که در همه چ یز به شما کمک کند، با ید یک درخواست داشتن سرپرست
ارسال ک ن ید
ما به شما در مورد برنامه مشوره خواه یم داد! – وک ی ل ها با ترجمان ها در کنار تان هستند !

پښتو

هر ځوا ن یو چاته اړ ت یا لري چ ې ملا تړ یې وکړ ي !
تاسو له مور او پلار پرته اتر یش ته راغل ی یاست ؟
موږ غوا ړو ی و بالغ سرپرست و ټاکو چ ې ستاسو سره به ستاسو د روغ ت یا، ستاسو تعل یم او ستاسو د پناه غوښت نې پروس ې ته د پرمخ
وړل و په ا ړه کار وک ړي .
په ګډه پر یکړه وکړ ئ. په اتر ی ش کې، که تاسو د 18 څخه کم عمر لرئ، ډ یر ی ش یان شتون لري چ ې تاسو د ځان لپاره پر یکړه
نشئ کول ی
موږ به تاسو سره مرسته وک ړو. که چ یرې داسې پ وښت نې شتون ولري چ ې تاسو ی ې په یواز ې توګ ه نشي حل کولی، له موږ څخه د
مرس تې غوښتن ه وکړ ئ
د د ې لپاره چې داسې ی و کس ترلاسه کړ ئ چ ې تاسو سره په ه رڅ ه کې مرسته وک ړي ، تاسو اړ ت یا لرئ د نظارت کونکي لپاره
غوښتنه وسپار ئ
موږ به تاسو ته د غوښتنل یک په ا ړه مشوره درک ړو! – وک یلان د ژبا ړونکو سره ستاسو لپاره شتون لري !
.

Soomaali

Qof kasta oo dhalinyaro ah wuxuu u baahan yahay qof taageera!
Ma waxaad timid Awstaria waalidkaa la’aantood?
Waxaan rabnaa in aan hubinno in qof weyn uu kula go’aansado marka ay timaado
caafimaadkaagu wuu socdaa, ama waxbarashada aad samaynayso iyo sida ay ugu jirto nidaamkaaga magangalyo
sii socota Waxaa jira waxyaabo badan oo aadan keligaa go’aansan karin gudaha Awstaria haddii aad ka yar tahay 18 jir.
Waxaan rabnaa inaad hesho caawimo haddii ay jiraan su’aalo aanad la qabsan karin kaligaa.
Si aad u hesho qof sidaas oo kale ah oo wax walba kaa caawin doona, waa inaad haysataa a
Soo gudbi codsiga OBSORGE


.

عربي

Interview Arabisch

فارسی

Interview Interview Dari/Farsi

Kinderschutz ist uns ein Anliegen! Daher haben wir folgenden Verhaltenskodex für unsere Mitarbeiter:innen ausgearbeitet

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner